Hala na úpravu zmesového komunálneho odpadu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 9897 - WYP | Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 01851, Nová Dubnica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia so dna 4.3.2020 Súťažné podklady 
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_so dna 04.03.2020 - 9897-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 9897-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 9897-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

31.03.2020 16:17:18