Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 20613 - MSS | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713, Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 29.06.2020 - 20613-MSS Vysvetlenie  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo dna 20.06.2020 - prílohy - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo dna 20.06.2020 - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Súťažné podklady oprava prílohy č.10 návrhu zmluvy - 20613-MSS Súťažné podklady 
  Oprava súťažných podkladov zo dňa 25.06.2020_sprievodný list - 20613-MSS Súťažné podklady 
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Prílohy vybavenia ZoN - 20613-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_zo dna 08.06.2020 - 20613-MSS Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 20613-MSS Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 20613-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 20:58:13