Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 32768 - WYP | Obec Nová Bystrica, Nová Bystrica 657, 02305, Nová Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vybavenie ZoN zo dna 20.07.2021 - 32768-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 32768-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Súťažné podklady - 32768-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 32768-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 16:31:38