Lipany lokalita IBV Pod Hájom.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 24010 - WYP | Mesto Lipany, Krivianska 1, 08271, Lipany
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 30.07.2020 - 24010-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 31.07.2020 - 24010-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy žiadosti o vysvetlenie zo dňa 24.07.2020 - 24010-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 24.07.2020 - 24010-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy vyjdrenia k žiadosti o nápravu zo dna 15.07.2020 - 24010-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo dna 15.07.2020 - 24010-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Súťažné podklady - 24010-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 24010-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

04.08.2020 09:53:54