Komunitné centrum - Boťany

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 42995 - WYP | Obec Boťany, Kvetná 243/1, 07643, Boťany
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava výzvy zo dna 1.12.2020 - predlženie lehoty na predkladanie ponúk - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 42995-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 42995-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.12.2020 21:44:11