Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
SnB_08_2021_VSV Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.12.2021
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 1 / 1
27.11.2021 06:14:54