SK EN  | 20.3.2018 02:46:04

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
3639 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v meste Turany 29.03.2018
11:00
Mesto Turany
3789 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková 03.04.2018
10:00
Obec Buková
3346 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Čirč 23.03.2018
10:00
Obec Čirč
3339 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nižná 23.03.2018
10:00
Obec Nižná
Kolesový nakladač 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 11.04.2018
10:00
SHR-PETER DIANIŠKA
Lesnícke strojové vybavenie 12.04.2018
10:00
AGROLES s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Lesnícke strojové vybavenie 06.04.2018
10:00
Bývalý urbár – pozemkové spoločenstvo Lutiše
Lesný traktor s príslušenstvom 06.04.2018
10:00
AGROFARMA-Šándor s.r.o.
Mechanické prostriedky na pestovanie chmeľu 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Obstaranie lesníckych technológií 11.04.2018
10:00
Daniel Cabaj
3632-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o. 12.04.2018
11:00
GOHR, s.r.o.
3003 - WYP Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica 26.03.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
039-084618 Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily 27.03.2018
10:00
Mafis Property s.r.o.
3256-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN 03.04.2018
10:00
Obec Varín
Technické vybavenie pre DREVOLES s.r.o. 12.04.2018
10:00
DREVOLES s.r.o.
419 - WYT Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX 10.04.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Terénne auto 09.04.2018
10:00
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Výstavba a výsadba chmeľnice 19.04.2018
10:00
Banskobystrický pivovar, a.s.
Zobrazených: 1 - 20 / 25 Stránky:  1 2

20.03.2018 02:46:04