Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
42559-WYP CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2020
10:00
Obec Stará Myjava
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
14.01.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
43461-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.12.2020
10:00
Obec Lužianky
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.01.2021
10:00
Obec Boťany
44002-WYS Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. - Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
43373-WYS Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
Zobrazených: 1 - 6 / 6
02.12.2020 07:48:29