Modernizácia ihriska pri III. ZŠ

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 16236 - WYP | Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 08901, Svidník
Vyhodnocovanie ponúk

Modernizácia ihriska pri III. ZŠ

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 21182326 | Kód: 16236 - WYP

 Registrácia nového dodávateľa
 

14.05.2021 09:39:47