Zberný dvor v obci Šarišské Čierne - technika

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Obec Šarišské Čierne, Šarišské Čierne 81, 08637, Šarišské Čierne
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Zberný dvor v obci Šarišské Čierne - technika

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 74294849

 Registrácia nového dodávateľa
 

01.10.2023 13:02:51