Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 5368 - MSP | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra
Vyhodnocovanie ponúk

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 86289030 | Kód: 5368 - MSP

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.07.2022 07:46:15