MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 46401734 | Kód: 34387 - MST

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení VO - 34387-MST Ostatné dokumenty
2022\09\21
21.09.2022
 Zápisnica z otvárania - 34387-MST Zápisnica z otvárania
2022\08\26
26.08.2022
 Príloha vysvetlenia zo dňa 19.08.2022- 34387-MST Príloha
2022\08\19
19.08.2022
 Príloha vysvetlenie zo dňa 19.08.2022- 34387-MST Príloha
2022\08\19
19.08.2022
 Vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 19.08.2022- 34387-MST Vysvetlenie
2022\08\19
19.08.2022
 Súťažné podklady - Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo Súťažné podklady
2022\07\26
26.07.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Viacúčelové zametacie a čistiace vozidlo Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\07\26
26.07.2022
03.03.2024 10:46:04