MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Kompostéry pre Obec Jasenov

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 19640783 | Kód: 12557 - WYT

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o Korigende k elektronickej komunikácii, oprava Súťažných podkladov Ostatné dokumenty
2018\10\23
23.10.2018
08.07.2020 12:38:22