MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu BESKYD

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 32471208 | Kód: 12582 - WYT

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o korigende a oprava súťažných podkladov - všetkým známym uchádzačom Ostatné dokumenty
2018\10\23
23.10.2018
08.07.2020 13:34:05