MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu "Údolie smrti"

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 40944816 | Kód: 12686 - WYT

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o korigende a oprava súťažných podkladov - všetkým známym uchádzačom Ostatné dokumenty
2018\10\24
24.10.2018
08.07.2020 13:50:43