MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník (2)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 43986047 | Kód: 16517 - WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie a doplnenie informácií č. 2 uvedených v súťažných podkladoch, Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk (korigenda zo dňa 4.12.2018) Vysvetlenie
2018\12\04
04.12.2018
 Vysvetlenie informácií č. 1 uvedených v súťažných podkladoch - všetkým známym záujemcom Vysvetlenie
2018\11\28
28.11.2018
 Súťažné podklady - 16517-WYP Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - 16517-WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\11\19
19.11.2018
08.07.2020 14:01:21