MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce (2)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 67998877 | Kód: 16518 - WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie informácií č. 4 a oprava súťažných podkladov, Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk (korigenda zo dňa 27.12.2018) Vysvetlenie
2018\12\27
27.12.2018
 Vysvetlenie informácií č. 3 uvedených v súťažných podkladoch, Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk (korigenda zo dňa 18.12.2018) Vysvetlenie
2018\12\18
18.12.2018
 Vysvetlenie informácií č. 2 uvedených v SP_všetkým známym záujemcom Vysvetlenie
2018\12\07
07.12.2018
 Vysvetlenie informácií č. 1 uvedených v súťažných podkladoch, Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk (korigenda zo dňa 6.12.2018) Vysvetlenie
2018\12\06
06.12.2018
 Súťažné podklady - 16518 - WYP Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - 16518 - WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\11\19
19.11.2018
09.07.2020 23:23:08