MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o.

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 85010189 | Kód: 9434 - MST

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Korigenda k elektronickej komunikácii a oprava súťažných podkladov Ostatné dokumenty
2018\11\27
27.11.2018
09.07.2020 22:15:53