Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o.

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | 9434 - MST | Handtmann Slovakia, s.r.o., Traťová 9, 040 18, Košice

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Korigenda k elektronickej komunikácii a oprava súťažných podkladov Ostatné dokumenty
2018\11\27
27.11.2018
17.07.2019 10:28:08