Obstaranie referentského motorového vozidla

Zákazka s nízkou hodnotou | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Mlynské nivy , 821 09 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  príloha č. 2 - Vzorová Kúpna zmluva Príloha 
  príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:23:33