Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Trnavská cesta 100
Bratislava
82101

IČO : 36070513


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
03/PZ/2021/VO/NP On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby 2021\11\30
1/NZ/2021/VO/NP Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021 2021\10\29
02/PZ/2021/VO/NP On line PPC kampane a súvisiace služby 2021 2021\09\12
01/PZ/2021/VO Online PPC kampane a súvisiace služby 2021\05\10
1/NZ/2020/VO Interaktívny systém dodavateľských reťazcov 2020\10\12
Test NL 2020\03\01
17064-WYS Mobilné telekomunikačné služby – mobilná VPN 2019\03\31
19.10.2021 19:38:48