Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/23-113/2020 Autobus na diaľkovú prepravu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-115/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-117/2020 Rekonštrukcia budovy číslo 1 - Vstupný objekt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-131/2020 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektronických zabezpečovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-122/2020 Overenie fakturačných meradiel
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-120/2020 Oprava plochých striech v areáli AOS - II. Etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-121/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-118/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 25 – Krytá plaváreň
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-123/2020 „Služby spojené s profylaxiou systému, úpravou a aktualizáciou softvéru a hardvéru v prostredí špeciálneho systému Virtuálnej strelnice.“
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 1 - 9 / 9
26.09.2020 19:18:56