Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia

Zákazka s nízkou hodnotou | AOS-300/22-91/2019 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 031 19, Liptovský Mikuláš
Certifikovaná aukcia

Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17522233 | Kód: AOS-300/22-91/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.02.2020 17:42:17