Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | AOS-300/22-61/2019 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 031 19, Liptovský Mikuláš
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 65308359 | Kód: AOS-300/22-61/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.06.2020 13:56:12