Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 007/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 13973128 | Kód: 007/PLZ/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2021 16:38:35