Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Banskej Bystrici - 2021

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 005/PLZ/2021 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Banskej Bystrici - 2021

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 58459590 | Kód: 005/PLZ/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

14.05.2021 09:57:59