Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Kamerový systém Mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 40883282 | Kód: 003/NLZ/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zdôvodnenie nezrušenia VO podľa § 57 ZVO Dokumenty zadávateľa
2018\11\21
21.11.2018
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2018\10\10
10.10.2018
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\10\10
10.10.2018
26.09.2020 19:38:19