eZakazky - EVMI, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
29658-WYP Telocvičňa pri ZŠ v Habovke
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-07-07 10:00
07.07.2022
10:00
Obec Habovka
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2022-07-20 10:00
20.07.2022
10:00
Mesto Ružomberok
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.07.2022 07:16:05