eZakazky - EVMI, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
57548-WYP Výstavba bytového domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2022
10:00
Obec Ptičie
58859-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
10:00
Mesto Revúca
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
19.01.2022 02:58:06