eZakazky - EVMI, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.12.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
57548-WYP Výstavba bytového domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2021
10:00
Obec Ptičie
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.12.2021 23:43:27