eZakazky - EVMI, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-04 10:00
04.10.2022
10:00
Mesto Ružomberok
39650-WYP Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-05 09:00
05.10.2022
09:00
Obec Kozárovce
41369-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-11 09:00
11.10.2022
09:00
Mesto Turzovka
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
29.09.2022 00:31:33