eZakazky - EVMI, s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
12521-WYP Multifunkčné detské ihrisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.05.2019
11:00
Mesto Komárno
27.05.2019 05:30:14