EVMI, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 EVMI, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Varín 1197
Varín
013 03

IČO : 46702130
DIČ : 2023531741


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
21861 - WYP Multifunkčné detské ihrisko 2020\12\31
34593-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca 2020\09\30
12521-WYP Multifunkčné detské ihrisko 2020\06\12
09.07.2020 07:45:31