eZakazky - EVMI, s.r.o.

 EVMI, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Varín 1197
Varín
013 03

IČO : 46702130
DIČ : 2023531741

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
12521-WYP Multifunkčné detské ihrisko 2019\09\30
23.08.2019 07:40:04