EVMI, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 EVMI, s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Varín 1197
Varín
013 03

IČO : 46702130
DIČ : 2023531741


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
16327-WYP Výstavba bytového domu 2022\03\31
21861 - WYP Multifunkčné detské ihrisko 2021\07\06
31926-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka 2021\04\30
44072 - WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy v Divine 2021\03\31
34593-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca 2021\01\14
12521-WYP Multifunkčné detské ihrisko 2020\06\12
18.05.2021 01:27:43