Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 31926-WYP | Mesto Turzovka, Stred 178, 02354, Turzovka
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava 1 - 31926-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_31926-WYP - 31926-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.09.2020 11:35:09