Multifunkčné detské ihrisko

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 21861 - WYP | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Komárno
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava 1 - 21861-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk - 21861-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:26:05