Výstavba bytového domu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 16327-WYP | Obec Ptičie, Ptičie 97, 06741, Ptičie
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčna oprava 2 - 16327-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčna oprava 1 - 16327-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_16327-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 20:09:44