Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.12.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
Zobrazených: 1 - 1 / 1
30.11.2021 21:33:15