Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
57548-WYP Výstavba bytového domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2022
10:00
Obec Ptičie
58859-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2022
10:00
Mesto Revúca
Zobrazených: 1 - 2 / 2
19.01.2022 03:24:07