Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 06/CZT/2021/001 | CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01, Ružomberok
Lehota na predkladanie ponúk

Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 25142808 | Kód: 06/CZT/2021/001

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 21:34:58