eZakazky - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
635 Obstaranie SSD diskov a redukcií
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-10 10:00
10.08.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
29117-MST Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-10 23:59
10.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ID 713 SCÚ Spišská Nová Ves – oprava vjazdov do garáží (zhotoviteľ prác)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-12 10:00
12.08.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ID 906 Sťahovacie služby
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-17 10:00
17.08.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
32621-MSS Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-08-19 23:59
19.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
34242-MST Hliadkové služobné vozidlá pre CÚ a KÚ FS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-29 23:59
29.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
33136-MST Obstaranie výstrojných súčastí – ponožky tenké a ponožky hrubé olivo-vozelenej farby pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-30 23:59
30.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
34374-MST Mobilné RTG zariadenie so systémom spätného rozptylu "Backscatter"
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-31 23:59
31.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
36599-MST Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-09-12 23:59
12.09.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
33135-MST Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-09-19 23:59
19.09.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.08.2022 06:03:22