Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa
 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Profil verejného obstarávateľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63
Banská Bystrica
974 01

IČO : 42499500


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
99544/2021 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov 2022\10\20
2021/S 048-120123, 15277-MST Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 2022\02\28
Test nadlimit SP 2021\12\18
119286/2020, 2020/S-251-630747 Pracovná zdravotná služba 2021\11\30
2020/S 232-570027, 43984 - MST Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch 2021\11\11
48220/2020 Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy 2021\07\30
121511/2019 Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov 2021\06\30
2021/S 046-115572, 15079-POS SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD 2021\06\30
2020/S 209-509838, 38750-MST Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov 2021\03\19
9986-WYP PCÚ Lučenec - rekonštrukcia 2021\02\13
2020/S 035-082440 Obuv pre príslušníkov Finančnej správy SR 2021\01\31
107119/2019 Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS 2020\08\31
10757-MST, 2020/S 042-098546 Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch 2020\08\03
85932/2019 PCÚ Komárno - rekonštrukcia 2020\06\30
91697/2019, 13160-WYP KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy 2020\06\22
2020/S 056-134351, 11768-MUS SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravach ISFS-SD 2020\05\28
39862/2019 Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa 2019\12\31
39856/2019 Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu 2019\12\31
15756-WYP CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava - rekonštrukcia 2019\08\31
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia 2019\06\30
2018/S135-307665, 9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ 2019\06\30
Školeni IKT 2018\10\12
12522-WYP PDÚ Bardejov - rekonštrukcia 2017\11\27
12523-WYP VSSK Gajary - rekonštrukcia 2017\11\13
8180-WYP DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia 2017\08\16
2017/S073-139032, 5040-MST Obuv pre colníkov a colníčky Finančnej správy SR 2017\06\23
2976-WYP PCÚ Poprad - rekonštrukcia kotolne 2017\06\21
983-WYP Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - ubytovacia časť a súvisiace objekty, rekonštrukcia 2017\06\05
976-WYP PDÚ Zvolen - rekonštrukcia 2017\05\15
12985 WYP DÚ Nitra, Vodná ul. - rekonštrukcia 2017\03\03
02.12.2021 16:23:38