Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa
 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Profil verejného obstarávateľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63
Banská Bystrica
974 01

IČO : 42499500


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
2022/S 234-674321 Podpora prevádzky, údržba a rozvoj ISFS-SD 2023\04\30
2022/S 137-391247, 33135-MST Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy 2023\03\31
2022/S142-405485, 34374-MST Mobilné RTG zariadenie so systémom spätného rozptylu "Backscatter" 2023\03\31
2022/S141-402790, 34242-MST Hliadkové služobné vozidlá pre CÚ a KÚ FS 2023\03\31
2022/S 239-688285 Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb 2023\03\31
2022/S 137-391243, 33136 - MST Obstaranie výstrojných súčastí – ponožky tenké a ponožky hrubé olivo-vozelenej farby pre príslušníkov finančnej správy 2023\03\03
2022/S 125-354610, 30978-MSS Služby hardvérovej a softvérovej podpory IT infraštruktúry finančnej správy 2023\02\28
2022/S 190-538219, 42367 - MSS Zhotovenie a dodanie daňových tlačív 2023\02\28
2022/S 155-442976, 37348 - MSS Služby Microsoft Premier Support 2023\02\28
2022/S 150-426567, 36599 - MST Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí 2023\01\31
1641 Oprava a servis štyroch zariadení vzduchotechniky v AB DÚ KE, Železničná 1 2023\01\20
2022/S 111-310298 , 29117-MST Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov 2023\01\15
1315_1 PDÚ Michalovce - rekonštrukcia kotolne - zhotovenie stavebných prác (havarijný stav) 2023\01\05
1365 Olovené plomby, lanká a parafínový špagát pre colníkov na zabezpečenie pečatenia 2023\01\04
1583 Výpočtová technika na grafické účely 2023\01\02
1394 Vypracovanie analýzy pre vytvorenie systému, ktorého účelom bude zber, kontrola, agregácia a odosielanie údajov týkajúcich sa cezhraničných transakcií na účte subjektu u poskytovateľa platobných služieb do centrály CESOP na strane Európskej únie 2022\12\31
1323 Zabezpečenie technologického servisu pre Čistiareň odpadových vôd pri Pobočke colného úradu Komárno na roky 2023-2026 2022\12\16
1285 Oprava stien, maľovanie a výmena podlahovej krytiny v budove PDÚ Komárno 2022\12\16
2022/S 063-165174, 18051-MST Obstaranie výstrojných súčastí – pulóvre tenké a pulóvre hrube pre príslušníkov finančnej správy 2022\12\15
2022/S 135-384707, 32621-MSS Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet 2022\12\15
1339 Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 2022\12\12
1315 PDÚ Michalovce - rekonštrukcia kotolne - zhotovenie stavebných prác (havarijný stav) 2022\11\30
1292 Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami č. 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni č. 208 a opravy omietok a obkladu 2022\11\20
ID 639 - opakovaný PT Investičná akcia č.35294 „Centrálny sklad Komárno – rekonštrukcia elektroinštalácie“ - zhotovenie stavebných prác. 2022\11\15
ID 1335 Oprava hliníkového fasádneho systému HUECK na objekte PDÚ Poprad (svetlík a lomená časť fasády po celom obvode objektu) 2022\11\09
ID 1241 Označenie ističov v elektrických rozvádzačoch a s tým súvisiacich prvkov – DÚ BA, Ševčenkova 32 2022\11\08
1258 Nákup komponentov do existujúceho servera pre potreby zvýšenia diskových kapacít o požadované hodnoty 2022\11\04
1119 Zabezpečenie skupinového jazykového vzdelávania 2022\11\04
2022/S 101-279946, 27787-MSS Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných vozidiel 2022\10\31
ID 1234 Oprava a výmena podlahových krytín v objekte PCÚ a SCÚ Senica - centrála, Čáčovská cesta 1407/2, Senica 2022\10\28
1260 Obstaranie HW a SW pre vybudovanie novej SSL VPN pre vzdialený prístup užívateľov do infraštruktúry FRSR 2022\10\27
ID 1120 Vykonanie jesennej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov hlodavec-potkany, myši) a dezinsekcie (likvidácie lezúceho a lietajúceho hmyzu šváb, mravec, osa, rus) v objektoch finančnej správy 2022\10\20
1184 Požiadavka na výmenu armatúr a vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy starej colnice na PCÚ Vyšné Nemecké 2022\10\20
1137 Výmena podlahovej krytiny v budove PDÚ Nové Zámky 2022\10\16
ID 1072 Zhotovenie prác - PDÚ Veľký Krtíš - oprava porúch stien a stropov 2022\10\14
1004 Nákup obnovy podpory pre produkty Hewlett packard Enterprise a Cisco 2022\10\10
1192 Vývoj systému eAktivity 2022\10\10
2022/S 037-094962, 14773 - MST Obstaranie Microsoft licencií 2022\10\07
988_1 Programátorské kapacity pre aktualizáciu mobilných aplikácií na platforme iOS 2022\10\06
1098 Preventívna rehabilitácia formou liečebno-preventívnej starostlivosti 2022\10\05
1071 Investičná akcia č. 33565 "CÚ Nitra – vybudovanie archívu"- zhotovenie stavebných prác 2022\09\30
ID 1000 Malotraktor s príslušenstvom 2022\09\30
971 Bezpečnostné služby v objektoch DÚ Trnava a PDÚ Galanta 2022\09\30
1070 Inštalácia klimatizačných jednotiek objektu SlaVK Senec 2022\09\27
ID 906 Sťahovacie služby 2022\09\26
2022/S 063-165152, 18055-MST Obstaranie výstrojných súčastí – košele pre príslušníkov finančnej správy 2022\09\25
2022/S 128-364890, 31344-MSS Služby údržby pneumatík 2022\09\25
ID 1026 Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke plynových zariadení v plynovej kotolni nachádzajúcej sa v objekte DÚ Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica 2022\09\23
1003 Nákup obnovy podpory pre produkty ObserveIT a SIEM 2022\09\23
902 Preventívna rehabilitácia formou liečebno-preventívnej starostlivosti 2022\09\02
988 Programátorské kapacity pre aktualizáciu mobilných aplikácií na platforme iOS 2022\09\02
727 opakovaný PT 2x Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni 208 a opravy omietok a obkladu v daných učebniach v objekte Fr SR Lazovná 63 Banská Bystrica 2022\08\31
2022/S 051-132122, 16421-MST Obstaranie výstrojných súčastí – polokošele béžovej farby pre príslušníkov Finančnej správy SR 2022\08\31
ID 783 Oprava a servis štyroch zariadení vzduchotechniky v AB DÚ KE, Železničná 1 Košice 2022\08\26
ID 713 SCÚ Spišská Nová Ves – oprava vjazdov do garáží (zhotoviteľ prác) 2022\08\22
635 Obstaranie SSD diskov a redukcií 2022\08\21
909 Nákup obnovy podpory pre produkty Veritas, Symantec, McAfee 2022\08\19
937 Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí 2022\08\16
854 Rozšírenie systému IPEX 2022\08\13
704 - opakovaný PT Investičná akcia č.33565 "CÚ Nitra – vybudovanie archívu"- zhotovenie stavebných prác 2022\08\12
908 Nákup obnovy podpory pre produkty SAS 2022\08\12
469 PDÚ Nové Zámky – rekonštrukcia kotolne“- vypracovanie a dodanie PD, IČ, AD 2022\08\11
609 PDÚ Humenné - oprava sociálnych zariadení (zhotoviteľ stavby) 2022\08\07
807 Zabezpečenie úpravy a prevádzkovej podpory CA Service Desk Manager 2022\08\05
ID 849 Výmena osvetlenia garáži-havarijný stav 2022\08\05
784 Vypracovanie a dodanie “Štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie obvodového plášťa administratívnej budovy na ulici Dolné Rudiny 1 Žilina“ 2022\08\02
782 Zdravotnícky spotrebný materiál, lekárničky 2022\07\30
785 Bezpečnostné služby v objektoch daňového úradu (ďalej len "DÚ") Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava a Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej len "ÚVHS") Bratislava, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 2022\07\30
ID 824 Inštalácia klimatizačných zariadení v objekte VSSK, Gajary 1047, Gajary 2022\07\23
714 Služby návrhu a implementácie systému ePeňaženka 2022\07\18
2022/S 066-173736, 18683-MST RTG Čierna nad Tisou 2022\07\18
786 Bezpečnostné služby v objekte Daňového úradu (ďalej len "DÚ") Košice, Železničná 1, 040 01 Košice 2022\07\14
661_1 Zhotovenie prác – „DÚ Trenčín – oprava časti vodovodného potrubia“ 2022\07\13
808 Nákup komponentov pre napájanie, siete Ethernet a páskové zálohovacie zariadenia. 2022\07\12
787 Bezpečnostné služby v objektoch Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „FR SR“) a Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „DÚ“). 2022\07\11
725 Zhotovenie stavebných prác – „PCÚ Lučenec oprava podláh a omietok stien a stropov.“ 2022\07\09
753 Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba- servis a opravy technických zariadení zdvíhacích 2022\07\03
582 Oprava keramických podláh na chodbách, keramických obkladov v priestoroch WC a kuchyniek a vymaľovanie v priestoroch kuchyniek, havarijný stav - DÚ BA, Ševčenkova 32. 2022\06\28
601 Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu v objektoch FR SR, nachádzajúcich sa v Banskej Bystrici na obodbie 01.07.2022-31.12.2022 2022\06\21
713 SCÚ Spišská Nová Ves- oprava vjazdov do garáží (zhotoviteľ prác) 2022\06\18
610 PDÚ Rimavská Sobota – zateplene fasády“ – vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru 2022\06\17
661 Zhotovenie prác - "DÚ Trenčín - oprava časti vodovodného potrubia" 2022\06\08
468 DÚ Prešov, Hurbanistov 3-oprava strechy 2022\06\01
460 PDÚ Dolný Kubín – oprava garážových brán, odvodňovacieho žľabu a požiarneho schodiska- zhotoviteľ prác 2022\05\22
ID: 446 Nákup letných pneumatík a služby s tým súvisiace 2022\05\08
2021/S 048-120123, 15277-MST Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 2022\02\28
99544/2021 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov 2022\02\28
119286/2020, 2020/S-251-630747 Pracovná zdravotná služba 2022\01\31
2020/S 232-570027, 43984 - MST Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch 2021\11\11
48220/2020 Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy 2021\07\30
121511/2019 Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov 2021\06\30
2021/S 046-115572, 15079-POS SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD 2021\06\30
2020/S 209-509838, 38750-MST Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov 2021\03\19
9986-WYP PCÚ Lučenec - rekonštrukcia 2021\02\13
2020/S 035-082440 Obuv pre príslušníkov Finančnej správy SR 2021\01\31
107119/2019 Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS 2020\08\31
10757-MST, 2020/S 042-098546 Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch 2020\08\03
85932/2019 PCÚ Komárno - rekonštrukcia 2020\06\30
91697/2019, 13160-WYP KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy 2020\06\22
2020/S 056-134351, 11768-MUS SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravach ISFS-SD 2020\05\28
39862/2019 Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa 2019\12\31
39856/2019 Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu 2019\12\31
15756-WYP CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava - rekonštrukcia 2019\08\31
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia 2019\06\30
2018/S135-307665, 9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ 2019\06\30
12522-WYP PDÚ Bardejov - rekonštrukcia 2017\11\27
12523-WYP VSSK Gajary - rekonštrukcia 2017\11\13
976-WYP PDÚ Zvolen - rekonštrukcia 2017\05\15
12985 WYP DÚ Nitra, Vodná ul. - rekonštrukcia 2017\03\03
31.03.2023 17:23:56