eZakazky - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63
Banská Bystrica
974 01

IČO : 42499500

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
2976-WYP PCÚ Poprad - rekonštrukcia kotolne
2017/S073-139032, 5040-MST Obuv pre colníkov a colníčky Finančnej správy SR
8180-WYP DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia
15756-WYP CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava - rekonštrukcia
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia
Školeni IKT
12523-WYP VSSK Gajary - rekonštrukcia
983-WYP Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - ubytovacia časť a súvisiace objekty, rekonštrukcia
12522-WYP PDÚ Bardejov - rekonštrukcia
2018/S135-307665, 9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ
Stránky:  1 2 Zobrazených: 1 - 10 / 12
19.11.2018 01:41:49