Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa
 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Profil verejného obstarávateľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63
Banská Bystrica
974 01

IČO : 42499500


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
2022/S 051-132122, 16421-MST Obstaranie výstrojných súčastí – polokošele béžovej farby pre príslušníkov Finančnej správy SR 2022\08\31
2022/S 037-094962, 14773 - MST Obstaranie Microsoft licencií 2022\06\30
2022/S 101-279946, 27787-MSS Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných vozidiel 2022\06\27
2022/S 063-165174, 18051-MST Obstaranie výstrojných súčastí – pulóvre tenké a pulóvre hrube pre príslušníkov finančnej správy 2022\06\13
609 PDÚ Humenné - oprava sociálnych zariadení (zhotoviteľ stavby) 2022\06\07
714 Služby návrhu a implementácie systému ePeňaženka 2022\06\06
2022/S 066-173736, 18683-MST RTG Čierna nad Tisou 2022\06\06
2022/S 063-165152, 18055-MST Obstaranie výstrojných súčastí – košele pre príslušníkov finančnej správy 2022\05\31
610 PDÚ Rimavská Sobota – zateplene fasády“ – vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru 2022\05\31
582 Oprava keramických podláh na chodbách, keramických obkladov v priestoroch WC a kuchyniek a vymaľovanie v priestoroch kuchyniek, havarijný stav - DÚ BA, Ševčenkova 32. 2022\05\30
661 Zhotovenie prác - "DÚ Trenčín - oprava časti vodovodného potrubia" 2022\05\30
468 DÚ Prešov, Hurbanistov 3-oprava strechy 2022\05\28
460 PDÚ Dolný Kubín – oprava garážových brán, odvodňovacieho žľabu a požiarneho schodiska- zhotoviteľ prác 2022\05\22
ID: 446 Nákup letných pneumatík a služby s tým súvisiace 2022\05\08
2021/S 048-120123, 15277-MST Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 2022\02\28
99544/2021 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov 2022\02\28
119286/2020, 2020/S-251-630747 Pracovná zdravotná služba 2022\01\31
2020/S 232-570027, 43984 - MST Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch 2021\11\11
48220/2020 Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy 2021\07\30
121511/2019 Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov 2021\06\30
2021/S 046-115572, 15079-POS SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD 2021\06\30
2020/S 209-509838, 38750-MST Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov 2021\03\19
9986-WYP PCÚ Lučenec - rekonštrukcia 2021\02\13
2020/S 035-082440 Obuv pre príslušníkov Finančnej správy SR 2021\01\31
107119/2019 Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS 2020\08\31
10757-MST, 2020/S 042-098546 Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch 2020\08\03
85932/2019 PCÚ Komárno - rekonštrukcia 2020\06\30
91697/2019, 13160-WYP KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy 2020\06\22
2020/S 056-134351, 11768-MUS SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravach ISFS-SD 2020\05\28
39856/2019 Dodávka služieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a rozvoja systému PKI pre Finančnú správu 2019\12\31
39862/2019 Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa 2019\12\31
15756-WYP CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava - rekonštrukcia 2019\08\31
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia 2019\06\30
2018/S135-307665, 9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ 2019\06\30
Školeni IKT 2018\10\12
12522-WYP PDÚ Bardejov - rekonštrukcia 2017\11\27
12523-WYP VSSK Gajary - rekonštrukcia 2017\11\13
8180-WYP DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia 2017\08\16
976-WYP PDÚ Zvolen - rekonštrukcia 2017\05\15
12985 WYP DÚ Nitra, Vodná ul. - rekonštrukcia 2017\03\03
26.05.2022 15:43:22