SK CZ EN RU  | 23.2.2018 07:31:45

 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63
Banská Bystrica
974 01

IČO : 42499500

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
2976-WYP PCÚ Poprad - rekonštrukcia kotolne
2017/S073-139032, 5040-MST Obuv pre colníkov a colníčky Finančnej správy SR
8180-WYP DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia
12523-WYP VSSK Gajary - rekonštrukcia
983-WYP Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - ubytovacia časť a súvisiace objekty, rekonštrukcia
12522-WYP PDÚ Bardejov - rekonštrukcia
12985 WYP DÚ Nitra, Vodná ul. - rekonštrukcia
976-WYP PDÚ Zvolen - rekonštrukcia
Zobrazených: 1 - 8 / 8
23.02.2018 07:31:45