Obstaranie výstrojných súčastí – ponožky tenké a ponožky hrubé olivo-vozelenej farby pre príslušníkov finančnej správy

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 2022/S 137-391243, 33136 - MST | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie verejného obstarávateľa_ponožky_20.7.2022_FINAL - 33136-MST Vysvetlenie  
  SP_Obstaranie výstrojných súčastí – ponožky tenké upravené dňa 21.7.2022 - 33136-MST Súťažné podklady 
  SP_Obstaranie výstrojných súčastí – ponožky upravené dňa 21.7.2022 - 33136-MST Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_33136-MST - 2022/S 137-391243 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_NL_010722_Ponožky_OVO_final - 2022/S 137-391243 Súťažné podklady 
  SP_NL_010722_Ponožky_OVO_final - 2022/S 137-391243 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2022-OJS137-391243-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:14:07