Sťahovacie služby

Zákazka s nízkou hodnotou | ID 906 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - ID 906 Oprava spôsobu určenia ceny Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 1 - cenová kalkulácia Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - ID 906 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 5- čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha č. 4- návrh Rámcovej dohody Príloha 
  Príloha č. 3- sídla organizačných útvarov Príloha 
  Príloha č. 2- zoznam subdodávateľov Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:24:55