Oprava a výmena podlahových krytín v objekte PCÚ a SCÚ Senica - centrála, Čáčovská cesta 1407/2, Senica

Zákazka s nízkou hodnotou | ID 1234 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 6- Čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha č. 5- Fotodokumentácia Príloha 
  Príloha č. 4- Miestnosti 1NP a 2NP Príloha 
  Príloha č. 3- Pôdorys 2NP-plocha výmeny podlahovej krytiny Príloha 
  Príloha č. 2- Pôdorys 1NP- legenda materiálov Príloha 
  Príloha č. 1- Výkaz výmer Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - ID 1234 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:35:49