Mobilné RTG zariadenie so systémom spätného rozptylu "Backscatter"

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 2022/S142-405485, 34374-MST | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlasení VVO - 34374_MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_Mobilné RTG zariadenie so systémom spätného rozptylu Backscatter Súťažné podklady 
  SP_Mobilné RTG zariadenie so systémom spätného rozptylu Backscatter Súťažné podklady 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_EU vestnik_2022-OJS142-405485-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:22:51