Zhotovenie stavebných prác – „PCÚ Lučenec oprava podláh a omietok stien a stropov.“

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 725 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie  
  Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie - 725 Vysvetlenie  
  Príloha č. 6 - Fotodokumentácia Príloha 
  Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo Príloha 
  Príloha č. 4 - Popis stavebných úprav, tabuľky Príloha 
  Príloha č. 3 - Technická správa Príloha 
  Príloha č. 2 - Výkaz Výmer Príloha 
  Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 725 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 08:09:40