Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 48220/2020 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_ 29988-MST - 48220/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2020-OJS148-362579-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.09.2020 13:45:19