Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 2021/S 048-120123, 15277-MST | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_Vestnik_15277-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamemie_o_vyhlaseni_VO_EU_Vestnik_2021-OJS048-120123-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 08:18:58