Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni 208 a opravy omietok a obkladu v daných učebniach v objekte Fr SR Lazovná 63 Banská Bystrica

Zákazka s nízkou hodnotou | 727 opakovaný PT 2x | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni 208 a opravy omietok a obkladu v daných učebniach v objekte Fr SR Lazovná 63 Banská Bystrica

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38922513 | Kód: 727 opakovaný PT 2x

 Registrácia nového dodávateľa
 

29.09.2022 00:21:31