Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 2022/S 111-310298 , 29117-MST | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 68389218 | Kód: 2022/S 111-310298 , 29117-MST

 Registrácia nového dodávateľa
 

29.09.2022 01:02:13