Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Operačný mikroskop - 4387-MST 350,000.00 € 21.03.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Kancelárske potreby - 4482-MST 1,027,000.00 € 21.03.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu - 4430-MST 28,554,027.60 € 22.03.2019
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravy prevádzkovej budovy - 4433-WYP 475,792.12 € 22.03.2019
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Opravy a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a verejných plôch v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka - 4856-WYP 1,032,698.87 € 22.03.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov - 4589-WYP 290,324.60 € 22.03.2019
09:00
Obec Drienov
Dopravná technika – lesný kolesový traktor pre Spojenú školu Bijacovce 1 - 5108-WYT 172,660.00 € 22.03.2019
09:00
Spojená škola Bijacovce
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave - 5109-WYT 104,537.15 € 22.03.2019
09:00
Obec Most pri Bratislave
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo - 4248-MSS 2,200,000.00 € 22.03.2019
09:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 211/6, Slanec - 4576-WYP 299,054.54 € 22.03.2019
10:00
Obec Slanec
Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba - stavebné práce - 4838-WYP 1,351,331.00 € 22.03.2019
10:00
Mesto Kráľovský Chlmec
Modernizácia výrobných procesov spoločnosti BMI Slovakia s.r.o. - 4480-MST 305,337.00 € 22.03.2019
10:00
BMI Slovakia, s. r. o.
Pozáručný servis zariadení: lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy - 4313-MSS 805,440.00 € 22.03.2019
23:59
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie - 4577-WYP 387,700.29 € 25.03.2019
09:00
Mesto Stará Ľubovňa
Filtre vzduchové - 4637-MST 810,917.82 € 25.03.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach - 5173-WYT 137,619.97 € 25.03.2019
09:00
Obec Pliešovce
Pozáručné oprávy a údržba služobných osobných motorových vozidiel vrátane náhradných dielov - 4148-MSS 3,195,833.33 € 25.03.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Dodávka elektrickej energie - 4547-MST 1,294,203.40 € 25.03.2019
09:00
Centrum výcviku Lešť
Výstavba bytového domu 16.b.j. v obci Čierne Kľačany - 4871-WYP 798,466.67 € 25.03.2019
10:00
Obec Čierne Kľačany
KÚPA VOZIDLA S TELESKOPICKOU PLOŠINOU - 4920-WYT 95,000.00 € 25.03.2019
10:00
Verejnoprospešné služby Stupava
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zobrazených: 1 - 20 / 207
21.03.2019 09:05:16