Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO2) - 17061-MSS 415,201.67 € 16.12.2019
16:00
VUP, a.s.
Stolová, hygienická, posteľná a nočná bielizeň - 15673-MST 1,500,000.00 € 09.10.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pilotná výstroj - 15675-MST 250,000.00 € 07.10.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby - 15076-MST 13,425,990.23 € 27.09.2019
10:00
Horská záchranná služba
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o. - 15363-WYP 223,080.52 € 13.09.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
Diaľkovo ovládané úsekové odpínače - ACON - 17689-MST 6,300,000.00 € 10.09.2019
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa - 14249-WYT 139,445.00 € 07.09.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť. - 15644-MSP 10,382,092.07 € 03.09.2019
09:00
Žilinská teplárenská, a.s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2 - 18161-MSS 6,111,000.00 € 02.09.2019
14:00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Kežmarok, stavebé práce - 16299-WYP 4,386,882.19 € 02.09.2019
10:00
Mesto Kežmarok
Dodávka SW – mapovanie a dokumentovanie v teréne - 6120-WYT 128,600.00 € 30.08.2019
12:00
RZET, s.r.o.
Automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu - 18196-MST 11,430,180.00 € 30.08.2019
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu. - 15680-MST 171,615.00 € 30.08.2019
09:00
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Softvérové podporné služby pre AFIS/EURODAC a CODIS - 17869-MSS 1,575,000.00 € 27.08.2019
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia lll - 17892-MST 485,758.31 € 26.08.2019
11:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD10 - 17893-MST 599,528.00 € 26.08.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ - 18205-MST 26.08.2019
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Moderná materská škola - softvér - 17688-MST 292,500.00 € 23.08.2019
22:00
VaM a priatelia, s.r.o.
Detské jasle v obci Nána - 16416-WYP 708,376.40 € 23.08.2019
10:00
Obec Nána
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY EVIDENCIE, SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU - 16040-MSS 600,000.00 € 22.08.2019
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 1 - 20 / 307
20.07.2019 00:55:30