Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO2) - 17061-MSS 415,201.67 € 16.12.2019
16:00
VUP, a.s.
REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH ROZVODOV V RÁMCI SÚSTAVY CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM, TOPOĽČANY - 23686-WYP 2,645,682.84 € 27.11.2019
09:00
TOMA, s.r.o.
Pleteniny - 23658-MST 4,295,194.84 € 25.11.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Výstavba pavilónu špičkových technológií - 24263-MSP 7,142,139.19 € 14.11.2019
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Výroba a dodanie Tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby - 23490-MST 34,482,799.44 € 30.10.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 02 - 23647-MSS 4,387,220.00 € 28.10.2019
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS - 24243-MSS 4,000,000.00 € 22.10.2019
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Online procesy eZdravia - 24187-MSS 15,644,708.00 € 17.10.2019
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, DÚR, DSZ, DSP v podrobnosti DRS, DP, AD a KD - 24347-MSS 670,000.00 € 17.10.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
REKONŠTRUKCIA OKRUHOV KOTOLNÍ - 23681-MSP 5,591,716.05 € 17.10.2019
09:00
BARDTERM, s.r.o.
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb - 24329-MSS 7,580,000.00 € 16.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“ - 24103-MUT 4,940,000.00 € 16.10.2019
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií - 24186-MSS 1,416,076.00 € 16.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn - 24282-MSP 6,494,346.00 € 15.10.2019
13:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. - 24245-MSS 1,616,400.00 € 15.10.2019
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Technologická linka na výrobu zdravých pyré, baby food a 100% ovocno zeleninových štiav a smoothies - 24260-MST 975,000.00 € 15.10.2019
10:00
Boonex, s.r.o.
Obecný úrad - kultúrny dom, prístavba a stavebné úpravy - 24227-WYP 1,589,507.33 € 15.10.2019
09:00
Obec Štiavnik
Dodávka pevných palív pre potreby MO SR - 24340-MST 808,585.00 € 15.10.2019
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR - 24334-MSS 540,000.00 € 14.10.2019
15:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - 24102-MUS 3,700,000.00 € 14.10.2019
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 1 - 20 / 241
17.09.2019 14:25:06