Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Stredoslovenské múzeum B. Bystrica - reštaurovanie fasády Thurzov dom - 22429-WYP 399,546.00 € 09.07.2020
09:00
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Zber, preprava a zneškodňovanie/ zhodnocovanie komunálneho odpadu v rámci Združenia obcí pre separovaný zber Torysa - 21971-MSS 761,758.89 € 09.07.2020
09:00
Obec Torysa
Rekonštrukcia cesty III/1346 Kráľov Brod - Kráľov Brod časť Máčonáš, km 0,001 - 3,600 - 22358-WYP 941,513.01 € 09.07.2020
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zateplenie obalovej konštrukcie objektu - II. etapa a stavebné úpravy časti budovy výukového objektu PF UPJŠ - 22400-WYP 2,754,402.49 € 09.07.2020
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Ultrasonografický prístroj - 21440-WYT 160,215.00 € 09.07.2020
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Obnova lesných spoločenstiev – URBÁRI, s.r.o. - 21465-MSS 543,061.60 € 09.07.2020
10:00
URBÁRI, s.r.o.
Technológie pre rozvoj kreatívneho talentu a využitie kultúrneho potenciálu firmy Anna Maslanová - SANCTO - 21625-MST 172,224.67 € 09.07.2020
10:00
Anna Maslanová - SANCTO
Komunitné centrum v obci Pobedim - 22194-WYP 309,501.51 € 09.07.2020
11:00
Obec Pobedim
Vybavenie CNC dielne a softvéru pre SOŠ Dubnica nad Váhom - 22001-MST 91,463.50 € 10.07.2020
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica – CNC stroje a softvér - 22002-MST 287,110.00 € 10.07.2020
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Online platforma pre tréningové programy a e-learning - SmartLMS - 22000-MST 270,000.00 € 10.07.2020
09:00
IT SOLUTIONS EU s.r.o.
Sanácia sociálnych priestorov v budove Nová radnica - 22478-WYP 256,623.51 € 10.07.2020
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce - 22003-MST 593,470.56 € 10.07.2020
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel (2) - 22152-WYP 466,435.29 € 10.07.2020
10:00
Národné lesnícke centrum (NLC)
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy EP Palkovičova 11/A Bratislava - 22394-WYP 438,385.21 € 10.07.2020
12:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Potraviny - 21606-MST 460,745.99 € 10.07.2020
23:59
Fakultná nemocnica Nitra
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike - 21794-MST 122,000.00 € 13.07.2020
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Monitorovanie stavebných objektov - 21970-MSS 661,150.00 € 13.07.2020
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Združená dodávka plynu pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka - 22230-MST 336,846.95 € 13.07.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Svidníku - 22096-MST 280,020.34 € 13.07.2020
09:30
Mesto Svidník
Stránky:  1 2 3 Zobrazených: 1 - 20 / 43
09.07.2020 07:35:05