Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Oftalmologiká - 19614-MST 1,773,544.59 € 23.08.2019
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Minerálne doplnky a poruchy metabolizmu - 19615-MST 301,408.35 € 23.08.2019
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Elektrická energia_ - 19851-MST 12,540,000.00 € 23.08.2019
09:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Podpora telefónnych ústrední - 21807-WYS 142,904.00 € 23.08.2019
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium - 22724-WNP 81,724.56 € 23.08.2019
09:00
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium
Výkon stavebného dozoru (SD) pre stavby rekonštrukcií ciest II. a III. triedy na území Banskobystrického kraja. - 23010-WNS 53,065.40 € 23.08.2019
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
CNC Vodorovná vyvrtávačka - 19609-MST 285,950.00 € 23.08.2019
10:00
BK KOVOTRADE s.r.o.
Komunitné centrum Kapušianske Klačany - 20953-WYP 263,246.70 € 23.08.2019
10:00
Obec Kapušianske Kľačany
Rozšírenie kapacity materskej školy (2) - 21907-WYP 268,768.33 € 23.08.2019
10:00
Obec Jesenské
Detské jasle v obci Nána - 16416-WYP 708,376.40 € 23.08.2019
10:00
Obec Nána
Operačný stôl pre oddelenie ortopédie - 18958-MST 64,144.00 € 23.08.2019
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Rekonštrukcia Ul. Šulekova po Ul. Osloboditeľov Hlohovec, časť Šulekovo - 19777-WYP 244,235.06 € 23.08.2019
12:00
Mesto Hlohovec
Moderná materská škola - softvér - 17688-MST 292,500.00 € 23.08.2019
22:00
VaM a priatelia, s.r.o.
Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc - 22748-WYS 220,990.00 € 26.08.2019
08:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Poisťovacie služby - 19611-MSS 1,747,929.99 € 26.08.2019
09:00
Trnavský samosprávny kraj
Električková trať Americké námestie - 19813-MSP 2,800,000.00 € 26.08.2019
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave - 22176-WYP 290,000.00 € 26.08.2019
09:00
Mesto Rožňava
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda - 22358-WYP 281,150.02 € 26.08.2019
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ostatné systémy ZVJS - 18954-MST 1,359,102.00 € 26.08.2019
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia - 21162-WYP 314,942.47 € 26.08.2019
09:00
Mesto Košice
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zobrazených: 1 - 20 / 268
23.08.2019 07:31:59