Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Zvolen, Stráže - modernizácia vykurovania areálu - R - 12973-WYP 251,191.95 € 17.06.2019
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rekonštrukcia objektu – blok „B“ – obvodový plášť - 13935-WNP 170,889.21 € 17.06.2019
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia sociálnych zariadení - 13161-WYP 679,241.35 € 17.06.2019
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie - 13181-MST 6,262,850.00 € 17.06.2019
09:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. - 13260-MST 3,631,260.00 € 17.06.2019
09:00
Žilinský samosprávny kraj
SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3 - 13873-WYT 75,902.51 € 17.06.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16 - 13874-WYT 123,758.01 € 17.06.2019
09:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál - 12949-MUT 426,939.00 € 17.06.2019
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku - 13156-WYP 1,121,193.84 € 17.06.2019
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023 - 13265-MST 950,000.00 € 17.06.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Realizácia prístupovej komunikácie, parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií - 13270-WYP 497,096.51 € 17.06.2019
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
Laboratórny spotrebný materiál 2 - 13871-WYT 160,000.00 € 17.06.2019
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál - 13854-WYT 218,775.83 € 17.06.2019
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Obnova budovv školských dielní SOŠOaS Krupina - 13274-WYP 608,991.21 € 17.06.2019
10:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Združená dodávka elektrickej energie - 13399-MST 333,930.00 € 17.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Rekonštrukcia mostných objektov - 13529-WYP 2,393,107.93 € 17.06.2019
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná – Rekonštrukcia a prístavba - 13514-WYP 614,493.18 € 17.06.2019
10:00
Mesto Dobšiná
Nové technické vybavenie ZŠ v obci Budča - 13870-WYT 110,680.56 € 17.06.2019
10:00
Obec Budča
Vybavenie medicínskym zariadením pre jednotlivé ambulancie - CIZS - 13325-WYT 126,420.00 € 17.06.2019
10:00
Mesto Jelšava
TEP implantáty - 13089-MST 17.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad a. s.
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zobrazených: 1 - 20 / 277
15.06.2019 23:28:13