Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Upratovacie, čistiace a sanitárne služby - 10197-WYS 170,000.00 € 12.03.2020
08:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ulica, Nitra - 9554-WYP 43,176.49 € 12.03.2020
09:00
Mesto Nitra
Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou - 10101-WYP 50,439.62 € 12.03.2020
10:00
Obec Streda nad Bodrogom
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Lučenec - 5 stavebných objektov. - 9130-WYP 1,773,948.68 € 12.03.2020
10:00
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Asfaltový betón - 9735-MST 4,552,573.34 € 12.03.2020
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš - 9755-WYP 508,755.12 € 12.03.2020
10:00
Domov pre seniorov Golden Age
Hala na úpravu zmesového komunálneho odpadu - 9897-WYP 625,810.84 € 12.03.2020
10:00
Mesto Nová Dubnica
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach - 9927-WYT 73,614.43 € 12.03.2020
10:00
Obec Smolenice
SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB ČADCA, MODERNIZÁCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HLAVNEJ BUDOVY ŠKOLY - 10262-WYP 240,173.32 € 12.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia objektu s dostavbou: Lôžkový pavilón s bezpečnostnou jednotkou, Psychiatrická nemocnica Hronovce - príprava projektovej dokumentácie - 10541-WYS 118,000.00 € 12.03.2020
10:00
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Upratovacie služby - 10543-WYS 191,200.00 € 12.03.2020
10:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Skiaskopicko - skiagrafický RTG prístroj - 9540-MST 220,000.00 € 12.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok (2020) - 9620-MSS 1,390,500.00 € 12.03.2020
11:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
HT-1_Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre - 10246-WYP 458,128.40 € 12.03.2020
12:00
Obec Hontianske Tesáre
Lesné prieseky - údržba koridorov 22 kV a 110 kV vzdušných vedení - 9743-MSS 4,260,000.00 € 12.03.2020
13:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Martin (2). - 9747-MSP 460,841.77 € 13.03.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice - 9865-WYP 471,455.59 € 13.03.2020
09:00
Správa športových zariadení Levice
Rekonštrukcia strechy objektu na ámestí SNP 35/48 vo Zvolene ( stará budova) - 10176-WYP 202,000.00 € 13.03.2020
09:00
Mesto Zvolen
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves - 9541-MSS 4,605,296.81 € 13.03.2020
10:00
Mesto Spišská Nová Ves
Vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine - 9805-MSS 464,505.00 € 13.03.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 101 - 120 / 221
27.02.2020 18:04:24