Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Podpora začínajúceho podniku EVENT 4 YOU, s.r.o.- Technológia - 16832-WYT 140,950.00 € 30.07.2019
09:00
EVENT 4 YOU s.r.o.
Vstrekolis s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN - 15170-MST 586,000.00 € 30.07.2019
09:00
AAH PLASTICS s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary - 15171-MST 249,200.33 € 30.07.2019
09:00
Distrib Capital, s.r.o.
Komunálne vozidlo č.2 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami - 15034-WYT 143,900.00 € 30.07.2019
10:00
Mesto Nové Mesto nad Váhom
INTERKAMEŇ s.r.o. - Zníženie energetickej náročnosti - 15271-WYP 219,987.10 € 30.07.2019
10:00
INTERKAMEŇ, s.r.o.
Parkovisko Ulica generála Goliana 12, parkovisko Ulica generála Goliana 28 - 42, parkovisko Nerudova ulica 4 - 5, parkovisko Nerudova ulica 12 - 13, PD I - 16267-WNS 20,128.00 € 30.07.2019
10:00
Mesto Trnava
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD - 14984-MSS 600,000.00 € 30.07.2019
10:00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - 15304-WYP 1,241,018.34 € 30.07.2019
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okresu Nové Mesto nad Váhom, km 51,180 - 54,580 - 16014-WYP 556,728.46 € 30.07.2019
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica - 16500-WYP 330,284.82 € 30.07.2019
10:00
Mesto Považská Bystrica
Cykloturist.chodník Tvrdošín-Koscielisko - 16539-WYP 799,004.45 € 30.07.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
Poskytnutie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN, iSPIN - 15651-MRS 1,680,954.96 € 30.07.2019
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Dodanie stroja na úpravu ľadu - 15060-WYT 119,000.00 € 30.07.2019
11:00
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 15239-MST 703,100.00 € 30.07.2019
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Komunitné centrum Krškany - 14344-WYP 97,271.58 € 31.07.2019
08:00
Mesto Nitra
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu „D“ Obchodnej akadémie Nitra - 16413-WYP 271,412.56 € 31.07.2019
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo - 16559-WYP 2,675,950.00 € 31.07.2019
09:00
Obec Trebostovo
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS - 15195-WYT 139,642.03 € 31.07.2019
10:00
Mesto Trnava
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov lineárneho urýchľovača a CT simulátora s príslušenstvom - 16189-WYP 507,057.25 € 31.07.2019
10:00
Národný onkologický ústav
ŽST Košice, obnova výhybiek č. 298XA, 301XA, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 309, 314 - 15094-WYP 3,800,000.00 € 31.07.2019
10:00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazených: 101 - 120 / 307
20.07.2019 00:52:13