Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach - 10145-WYP 4,134,937.15 € 10.06.2019
14:00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " - 11965-MST 495,604.59 € 11.06.2019
09:00
Mesto Kolárovo
Očkovacie látky - 11966-MST 540,828.65 € 11.06.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Lôžka - 11358-MST 166,333.33 € 11.06.2019
09:00
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Lôžka - 10632-MST 163,485.33 € 11.06.2019
09:00
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Rádiologické zariadenia - 10636-MST 506,228.67 € 11.06.2019
09:00
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Laboratórne prístroje a zariadenia - 10089-MST 360,306.98 € 11.06.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka č.2 - 13215-WYP 2,129,085.41 € 11.06.2019
09:00
Obec Radôstka
Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2, Košice - 13241-WYP 212,247.68 € 11.06.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS Turzovka - 12917-WYP 361,810.00 € 11.06.2019
10:00
Mesto Turzovka
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín - 13158-WYP 392,121.10 € 11.06.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
Maliarske a natieračské práce v Nemocnic sv. Cyrila a Metoda Bratislava - Petržalka - 13351-WYP 239,000.00 € 11.06.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd II - 13329-WYP 1,649,108.51 € 11.06.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Arboristika parku a areálu kaštieľa Rusovce - 12664-MSS 825,971.47 € 11.06.2019
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí - 12682-MST 427,000.00 € 11.06.2019
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS Turzovka - 12849-WYP 361,810.00 € 11.06.2019
10:00
Mesto Turzovka
Rádiologické zariadenia - 11967-MST 1,464,243.08 € 11.06.2019
11:00
Vranovská nemocnica, a.s.
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica - 13422-WYT 103,600.00 € 11.06.2019
12:00
Mestské kultúrne stredisko
Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ sv. Vincenta de Paul v Bratislave - 13360-WYT 37,969.76 € 11.06.2019
13:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách - 13324-WYT 17,178.27 € 11.06.2019
13:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 121 - 140 / 229
27.05.2019 05:18:15