Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš - 9616-WYP 405,445.25 € 13.03.2020
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu. - 9866-WYP 1,421,034.76 € 16.03.2020
09:00
Mesto Prešov
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa - 9987-WYP 489,851.47 € 16.03.2020
09:00
Mesto Snina
Dialyzačné roztoky - 10039-MST 1,526,696.00 € 16.03.2020
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pestovná činnosť a starostlivosť o lúčne spoločenstvá - 10050-MSS 2,571,175.75 € 16.03.2020
09:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie – Komplexný informačný systém environmentálneho dohľadu (KSED) - 7017-MSS 8,870,581.00 € 16.03.2020
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Košele pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru - 3313-MST 2,901,940.00 € 16.03.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2020 – 2022 Beňušská - 9719-MSS 710,168.00 € 16.03.2020
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
High-end pásková knižnica a rozšírenie SAN prepínačov - 9723-MST 469,900.00 € 16.03.2020
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. - 10057-MST 450,810.00 € 16.03.2020
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná - 10175-WYP 410,473.17 € 16.03.2020
10:00
Obec Oravská Lesná
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - 10280-WYS 130,000.00 € 16.03.2020
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Bifázický defibrilátor - 2 ks - 9811-MST 17,924.00 € 16.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zberný dvor - Plešivec - 9835-WYP 505,433.65 € 16.03.2020
11:00
Obec Plešivec
Batériový motorový systém s nabíjačkou – rekonštrukcia a vybudovanie operačných sál - 10037-MST 63,252.00 € 16.03.2020
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka – PD, inžiniering - 9539-MSS 509,545.00 € 16.03.2020
12:00
Športové centrum polície
GO-1_Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal - 10415-WYP 343,897.94 € 16.03.2020
12:00
GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok. - 10049-MRS 10,587,500.00 € 16.03.2020
13:00
Mesto Ružomberok
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach - 8010-MST 502,461.48 € 17.03.2020
08:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov - 9542-MSP 71,500,000.00 € 17.03.2020
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 121 - 140 / 221
27.02.2020 18:10:16