Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová - 24177-WYP 208,069.75 € 03.10.2019
09:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
„Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete“ - 24204-WYP 1,198,731.59 € 03.10.2019
09:00
Obec Kozárovce
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK - 23678-MSS 2,534,184.80 € 03.10.2019
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica. - 24268-WYS 212,592.00 € 03.10.2019
10:00
Mesto Banská Štiavnica
Oprava a údržba motorových vozidiel - 23732-MSS 1,047,011.15 € 03.10.2019
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy, s.r.o. - 23896-MST 256,064.67 € 04.10.2019
08:00
Mestské lesy, s.r.o.
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 4.etapa - 24296-WYP 35,581.84 € 04.10.2019
09:00
Mesto Krompachy
Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína, š.p. - 24299-WYP 240,550.00 € 04.10.2019
09:00
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému (KNIS) pre potreby FN Trnava - 23881-MSS 1,296,000.00 € 04.10.2019
10:00
Fakultná nemocnica Trnava
HD videogastroenterologická zostava - 23892-MST 334,803.00 € 04.10.2019
12:00
Detská fakultná nemocnica Košice
Technicko-organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov - 23766-MSS 599,767.87 € 07.10.2019
09:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Investície do strojového parku - 24047-MST 217,500.00 € 07.10.2019
09:00
NOPOL s.r.o.
Trenčín, MS - rekonštrukcia striech - skladiská munície - R - 24060-WYP 476,057.50 € 07.10.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Stavebné úpravy interiéru Kostola sv.Petra z Alkantary - II. etapa - 24297-WYP 1,053,639.33 € 07.10.2019
09:00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky - 24298-WYP 548,200.58 € 07.10.2019
09:00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján
Pilotná výstroj - 15675-MST 250,000.00 € 07.10.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Obstaranie 28 nájomných bytov v obci Veľká Ves nad Ipľom - 24144-WYP 1,750,000.00 € 07.10.2019
09:00
Obec Veľká Ves nad Ipľom
Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Balog nad Ipľom - 24146-WYP 640,000.00 € 07.10.2019
09:00
Obec Balog nad Ipľom
I/13 Medveďov, most ev. č. 13-006 (ID M 3740) JP - 23817-WYS 134,520.00 € 07.10.2019
09:00
Slovenská správa ciest
Potraviny - 23897-MST 500,000.00 € 07.10.2019
09:00
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobrazených: 161 - 180 / 241
17.09.2019 14:32:56