Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso - 10977-MSP 17,740,000.00 € 14.06.2019
10:00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Pečivo a pekárenské výrobky - 13090-MST 423,200.00 € 14.06.2019
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu - 13197-MST 1,510,500.00 € 14.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Lieky ATC skupiny L04AA27 - 13093-MST 25,147,400.00 € 14.06.2019
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AA23 - 13091-MST 10,447,000.00 € 14.06.2019
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica - 13034-WYP 566,603.05 € 14.06.2019
15:00
Mesto Žarnovica
Zvolen, Stráže - modernizácia vykurovania areálu - R - 12973-WYP 251,191.95 € 17.06.2019
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rekonštrukcia sociálnych zariadení - 13161-WYP 679,241.35 € 17.06.2019
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie - 13181-MST 6,262,850.00 € 17.06.2019
09:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. - 13260-MST 3,631,260.00 € 17.06.2019
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál - 12949-MUT 426,939.00 € 17.06.2019
10:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku - 13156-WYP 1,121,193.84 € 17.06.2019
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023 - 13265-MST 950,000.00 € 17.06.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Realizácia prístupovej komunikácie, parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií - 13270-WYP 497,096.51 € 17.06.2019
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
Obnova budovv školských dielní SOŠOaS Krupina - 13274-WYP 608,991.21 € 17.06.2019
10:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Združená dodávka elektrickej energie - 13399-MST 333,930.00 € 17.06.2019
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Vybavenie medicínskym zariadením pre jednotlivé ambulancie - CIZS - 13325-WYT 126,420.00 € 17.06.2019
10:00
Mesto Jelšava
TEP implantáty - 13089-MST 17.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad a. s.
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu koncových staníc - 13196-MST 986,034.52 € 18.06.2019
08:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
II.1.2) - 13201-MRT 19,900,000.00 € 18.06.2019
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 161 - 180 / 229
27.05.2019 05:28:09