Zverejnené zákazky

Prémioví dodávatelia môžu v zozname zákazok jednoducho vyhľadávať.
Objednajte si prémiový účet teraz  
Zverejnené zákazky UVO
Názov Výška zdrojov Predkladanie ponúk do Zadávateľ
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice - 10163-MSS 1,730,000.00 € 19.03.2020
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU - 9912-WYP 533,185.03 € 19.03.2020
10:00
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno“ - 10048-MST 667,866.54 € 19.03.2020
10:00
Technické služby Brezno
Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice - 10078-MST 386,211.05 € 19.03.2020
10:00
Mesto Košice
ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa - 10458-WYP 1,617,285.03 € 19.03.2020
10:00
Mesto Martin
ENERGETICKÉ AUDITY V NEMOCNICIACH A ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 5686-MSS 175,308.66 € 19.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 5687-MSS 91,314.70 € 19.03.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013 - 10533-WYS 125,668.29 € 19.03.2020
12:00
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. – Operačné stoly a lampy - 10210-MST 318,704.33 € 20.03.2020
09:00
Nemocnica Zvolen a. s.
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie - 10141-MST 1,319,882.95 € 20.03.2020
10:00
ENERGO-SK, a.s.
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej - 10218-MST 304,048.66 € 20.03.2020
10:00
Mesto Spišská Belá
Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná - 10416-WYP 635,983.16 € 20.03.2020
10:00
Obec Výborná
Dodanie zemného plynu - 10142-MST 2,055,557.11 € 20.03.2020
10:15
ENERGO-SK, a.s.
Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec - 10517-WYP 652,909.86 € 20.03.2020
13:00
Mesto Lučenec
Chemický posypový materiál NaCl - 10363-MST 3,283,500.00 € 23.03.2020
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Náhradné diely autobusy IVECO - 10371-MST 1,228,345.00 € 23.03.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Opravy motorov Cursor 8, Cursor 9, Tector - 10285-MSS 1,239,000.00 € 23.03.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Náhradné diely autobusy SOLARIS - 10286-MST 455,731.00 € 23.03.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy - 10287-MST 2,520,092.69 € 23.03.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup korporátnej zmluvy GIS produktov a služieb podpory na obdobie 3 rokov - 10473-MSS 270,220.00 € 23.03.2020
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zobrazených: 161 - 180 / 221
27.02.2020 18:23:41